A szelíd pénz forradalma (Közbirtokosságon nyugvó pénzrendszer megteremtése) -------Title in English: Revolution of the Gentle Money

Szalay, Zsuzsanna (2008) A szelíd pénz forradalma (Közbirtokosságon nyugvó pénzrendszer megteremtése) -------Title in English: Revolution of the Gentle Money. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
301kB

Abstract

A pénz a közösségen belüli munkamegosztást biztosító infrastrukturális tényező: lehetővé teszi a tevékenységcsere résztvevői között az információ- és az anyagáramlást. Közösséget szolgál, a közbirtok része. A főáramlatú közgazdaságtan tárgyalja a pénz funkcióit, úgy mint: értékmérő-, csereeszköz-, felhalmozási -, spekulációs eszköz funkció, amelyek közé 1971 (Bretton Woods-i rendszer összeomlása) óta odaértik a hatalmi eszköz funkciót. A funkciók egyidejű érvényességének a lehetetlensége globális méretű válságok formájában fejeződik ki. A döntő kérdés a harmadik funkció. Megengedhető-e, hogy a felhalmozás akadályozza a cserét? A pénznek forognia kell, de mi indítsa el a következő állomásra, mitől forogjon? Amikor a kamat pozitív: a pénztartásról való lemondást jutalmazzuk. A negatív kamat a pénztartást büntetve biztosítja a forgást. Paradigma váltást jelent, ha elfogadjuk az ellentétes előjelet. A szelíd pénz negatív tartományban mozgó kamatmechanizmust, közintézmények által működtetett pénzforgalmat, közbirtokként megjelenő pénzt jelent. Tartalmilag visszatér a pénz genéziséhez, formailag felhasználja az információs technológia eredményeit: elektronikus pénzként működik és forog. --------- The money is the infrastructural factor ensuring division of the labor within the community: it enables exchange of information and material between the participants of the activity trade. It serves the communty, it is part of the common property. The mainstream economy describes the functions of the money as the following: value metric, trade good, accumulation and speculation tool and, since 1971 (the collapse of the Bretton Woods system) the function of power tool. The impossibility of the simultaneous validity of all these functions testifies itself in the form of global crisis. The main question is the third function. Is it acceptable for accumulation to obstruct the trade? The money needs to circulate, but what is it that should set it flowing to its next destinations? When the interest rate is positive: the renouncement from the money holding is rewarded. Negative interest rate ensures the circulation by penalising the holding of money. Accepting the opposite sign means a change of paradigm. The gentle money means interest rate mechanism in the negative range, money circulation operated by public institutions, money appearing as public good. It returns to the genesis of money, functionally it employs the achievements of the information technology: it functions and circulates as electronic money.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:a pénz kialakulása, a pénz definíciója, a pénz funkciói, pénzhatalom, közbirtok, közösségi infrastruktúra, Hermesz Triszmegisztosz, a véráramlás analógiája, Proudhon, Marx, Gesell, belső elszámolási egység, decentralizált profitcenter, e-pénz, helyi pénz, kiegészítő pénz, yang pénz, ying pénz, B. Lietaer, önkormányzat, development of money, definition of money, functions of money, money power, common property, communal infrastructure, Hermes Trismegistos, the analogy of blood circulation, Proudhon, Marx, Gesell, internal settlement unit, decentralized profit center, e-money, local money, supplementary money, yang money, ying money, B. Lietaer, local government
Subjects:Law
Finance
Economic policy
Philosophy
Information economy
ID Code:284
Deposited By: Mónika Szatmári
Deposited On:16 Jun 2008
Last Modified:01 Jul 2016 04:05

Repository Staff Only: item control page