Versenyképes stratégiák Magyarországon 1992 és 2010 között ----- It's title in English: Corporate Strategies, Configurations in Hungary between 1992 and 2010

Szabó, Zsolt Roland (2012) Versenyképes stratégiák Magyarországon 1992 és 2010 között ----- It's title in English: Corporate Strategies, Configurations in Hungary between 1992 and 2010. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

[img]
Előnézet
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
378kB

Absztrakt (kivonat)

Absztrakt: Az empirikus kutatás fókuszában a vállalatok közvetlen versenytársaihoz képest realizált teljesítményei alapján képzett teljesítményértékelési dimenziók, és azok alapján képzett vállalati stratégiai archetípusok, konfigurációk azonosítása, leírása áll. A konfigurációs iskola módszertanát felhasználva azonosítom az empirikus kutatások során a vállalati stratégiák archetípusait. A kutatás 1992 és 2010 közötti Magyarországi adatsorok felhasználásával, több mint 1200 felsővezetői vélemény alapján készült. A válaszok alapján a vállalatok teljesítményét 7 egymástól független dimenzió mentén különíthetjük el, melyek alapján különböző vállalati stratégia típusok azonosíthatók. A műhelytanulmányben a gyakorlati tapasztalatok alapján, konkrét ajánlások kerülnek megfogalmazásra a kiemelkedő vállalati teljesítmény elérése érdekében. ----- Abtract: The identification and description of the strategic archetypes (configurations) are the focus of the empirical research. I identify and describe the archetypes of the adaptation strategies by using the methodology of the configuration school. The dataset of the research consists of more than 1200 CEO’s responses from Hungary between 1992 to 2010. Based on the responses, corporate performance has 7 independent dimensions, and they are suitable to identify and descripe different strategic archetypes. Based on the results, the article has practical advices how to deliver superior corporate performance.

Tétel típus:Monográfia, jelentés (Műhelytanulmány (working paper))
Kulcsszavak:Kulcsszavak: konfiguráció, stratégia, multidimenziós skálázás, klaszter, versenyképesség, kiemelkedő vállalati teljesítmény ----- Keywords: configuration, strategy, multdimensional scaling, cluster, competitiveness, superior corporate performance
Témakör:Vállalati stratégia
Azonosító kód:386
Feltöltő: Krisztina Kulcsár
Elhelyezés dátuma:04 Jún 2012 07:26
Utolsó változtatás:01 Júl 2016 04:06

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap