AZ EU-CSATLAKOZÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLLALATI VÁRAKOZÁSOK ---- Its title in English: EXPECTATIONS OF COMPANIES IN RELATION TO EU ACCESSION

Balaton, Károly (2005) AZ EU-CSATLAKOZÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLLALATI VÁRAKOZÁSOK ---- Its title in English: EXPECTATIONS OF COMPANIES IN RELATION TO EU ACCESSION. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

[img]
Előnézet
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
468kB

Absztrakt (kivonat)

A tanulmány az EU-csatlakozással kapcsolatos vállalati felsővezetői várakozásokat elemzi a kérdőíves felmérés alapján. A válaszok a megkérdezett vállalatok elsőszámú vezetőitől, továbbá a termelési/szolgáltatási és a pénzügyi vezetőktől származnak. Az adatok felvételére 2004. március – június hónapokban került sor. A tanulmány az EU-csatlakozással kapcsolatban az alábbi várakozásokat vizsgálja: • Az érzékelt bizonytalanság mértéke a csatlakozás időpontjában, összehasonlítva a három-négy évvel korábban érzékelt állapottal; • A vállalat eredményes működése szempontjából hogyan értékelik az EU-csatlakozás miatti változásokat? • A csatlakozás várható hatása a vállalat pénzügyi és piaci helyzetére; • A gazdálkodási mutatószámok jövőbeli várható alakulása szempontjából milyen szerepet tulajdonítanak a vezetők az EU-csatlakozásnak? Számos vállalat úgy tekint a csatlakozásra, mint ami lehetőséget ad az üzleti tevékenység kiterjesztésére. A válaszolók többsége egyetértett abban, hogy a csatlakozás után a verseny erősödni fog és további intézkedéseket kell tenni a magasan képzett munkaerő megtartására. A csatlkozás utáni időszakra való felkészülés nem tekinthető elsődleges stratégiai célnak a kérdőívet kitöltő vállalatok véleménye szerint. Ezt részben magyarázza az a tény, hogy a mintában szereplő vállalatok elsődlegesen a belföldi piacra orientáltak. ------------- The paper analyses expectations of company managers based on the questionnaire survey. Respondents were Chief Executive Officers, top managers in charge of production/services and of finance. Data were collected in March – June 2004. The paper concentrates on expectations related to EU-accession in the following areas: • Perceived level of uncertainty at the period of accession compared to perceptions three-four years before; • How do executives evaluate the changes connected to EU-accession from the point of view of successful company activity? • Influence of EU-accession on financial and marketing capabilities of the company. • The role of accession from the point of view of its influence on future performance indicators. Many companies regarded the accession as a possibility for expanding their business. Most of the respondents shared the view that after joining the Union competition would be increased and additional measures would be necessary to keep highly qualified work force. Preparation for the period after the accession could not be regarded as a primary strategic goal for the responding companies. This is partially eyxplained by the fact that the sample includes companies mainly oriented toward the domestic market.

Tétel típus:Monográfia, jelentés (Műhelytanulmány (working paper))
Kulcsszavak:EU-csatlakozás, versenyképesség, környezeti bizonytalanság, EU-accession, competitiveness, environmental uncertainty
Témakör:Pénzügy
Gazdaságpolitika
Vállalati vezetés
Vállalati stratégia
Azonosító kód:145
Feltöltő: Mónika Szatmári
Elhelyezés dátuma:19 Júl 2007
Utolsó változtatás:01 Júl 2016 04:04

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap