A globális vállalatok társadalmi felelőssége ----- Its title in English: The social responsibility of global corporations

Szalay, Zsuzsanna (2008) A globális vállalatok társadalmi felelőssége ----- Its title in English: The social responsibility of global corporations. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
433kB

Abstract

ABSZTRAKT: A tanulmány a „Nemzetközi vállalatgazdaságtan” c. tananyag kidolgozásához készült. A nyugati civilizáció globalizációként megjelölt szakaszát elemezve foglalkozik a gazdaság és a társadalom viszonyával. A gazdaságot, tehát a gazdálkodás adott történelmi időszakra jellemző formáját nem tekinti örökérvényűnek, hanem azt, mint az Ember és a Természet kapcsolat-teremtéseként (kommunikációjaként) írja le. A társadalomba és a természetbe harmonikusan csak az a gazdálkodói tevékenység illeszthető, amely az elgondolhatóság és a megvalósíthatóság racionalitását a fenntarthatóság moralitásával ötvözi. A globális felelősség lényegét a lokalitás tisztelete jelenti. Polányi alapján a tanulmány ezt a tömény megállapítást 3 fő vonatkoztatásban (munkaerő, föld, pénz) részletezi. - A globális vállalatok társadalmi felelőssége: önkorlátozással hozzájárulni olyan társadalmi védőháló megteremtéséhez, amely a munkaerő tulajdonosát teljes emberi mivoltában őrzi meg. - A globális vállalatoknak hatalmukkal hozzá kell járulniuk a természet széthullásának megelőzéséhez, ez a lényege a földdel, mint gazdálkodási térrel szembeni felelősségüknek. - A globális vállalatoknak el kell fogadniuk a pénzrendszer közösségi irányítottságát. A gazdasági globalizáció hatásainak bemutatásánál kiemelten foglalkozik a környezet terheltségének növekedésével, a polarizáció és a jövedelmi különbségek fokozódásával, a pénzügyi szférának a reálszféra feletti dominánssá válásával. Kitér a pénz ötödik, hatalmi eszköz funkciójának megjelenésére, tárgyalja a nemzetállami szintű társadalmi szerveződéseknek a globális vállalatokhoz viszonyított erejének csökkenését. Végül csokorba gyűjti azokat az eltéréseket, amelyek a globális és a nemzethatárokon belül működő vállalatok felelőssége között értelmezhető. ----- ABSTRACT: The essay was written to complement the curriculum „International business economics”. By analysing the period of the western civilization which is called globalization, it discusses the relation between business and society. It doesn’t treat the business - that is the form of the economy characteristic for a given period in history - as valid forever, but it describes it as the contact (communication) between Human and Nature. Only that type of economic activity can be fitted into society and nature in a harmonious way, which blends the rationality of thinkability and feasibility with the morality of sustainability. The essence of global responsibility is the respect of locality. Based on Polányi, the essay details this brief statement in 3 main aspects (workforce, land, money). • The social responsibility of global enterprises: contributing to the development of a social protective net which preserves workforce in its entire humanity. • Global enterprises must contribute to preventing of the falling apart of nature, this is the substance of their equality with respect to land which is their economic space. • Global enterprises must accept that the monetary system is governed by the community. The essay analyses with emphasis the increasing burdens on nature, the intensifying polarization, the increase in differences between incomes, and the more and more dominant role of the monetary sphere above the real sphere. It touches upon to the 5th function of money, which is the function of power tool, it describes the decreasing strength of nation state level social contracts compared to the strength of global enterprises. Finally, it collects the differences which can be defined between the responsibility of global enterprises and the responsibility of enterprises working within national borders.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:Kulcsszavak: Egymásba-ágyazottsági elmélet, a gazdálkodás mint kommunikáció, elgondolhatóság, megvalósíthatóság, fenntarthatóság, a lokalitás tisztelete, a pénz hatalmi eszköz funkciója ----- Keywords: Compoundedness theory, business as communication, thinkability, feasibility, sustainability, respect of locality, power tool function of money
Subjects:International economics
Finance
Economic history
Economic development
Philosophy
Business strategy
Law
Economics
Ethnography, anthropology
Information economy
Public administration
ID Code:297
Deposited By: Krisztina Kulcsár
Deposited On:09 Oct 2008
Last Modified:01 Jul 2016 04:05

Repository Staff Only: item control page