Tallózás Tanszék szerint

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Tételek száma:27.

Kazainé Ónodi, Annamária (2016) Munkavállalói preferenciák az egyetemi hallgatók körében ----- Employees’ preferences according to graduates and undergraduates. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Ágnes (2013) Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidősport-fogyasztásában? ----- It's title in English: What happened between 2004 and 2010 considering the leisure sports consumption of Budapest university students? Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Czakó, Erzsébet and Balogh, Orsolya and Ferincz, Adrienn and Horváth, Viktória and Hubert, József and Katona, Viktória and Seer, László and Taródy, Dávid and Vártokné Hevér, Noémi (2013) A BRIC országok tőkebefektetései és multinacionális cégei - Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 5. ----- It's title in English: FDI and Multinational Companies in BRIC Countries - Selected Topics in International Business 5. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Király, István Attila (2011) A szabadidősport szerepe a Brit nemzeti sportstratégiában ----- It's title in English: Participation sport in the Brit sport strategy. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Czakó, Erzsébet (2011) IB textbook development for non-English speakers in a European late comer country – the case of Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kazainé Ónodi, Annamária (2011) Kezünkben a jövőnk avagy Milyen irányba befolyásolja az egyetemi képzés a jövő vállalatvezetőinek értékrendjét? (Egy empirikus felmérés eredményei) ----- It's title in English: The future is in our hands or How does business schools’ education affect future managers’ values? (Results of an empirical research). Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2010) Szemléletbeli dilemmák a Public-Private Partnership menedzsmentjében ----- It's title in English: Management dilemmas in Public-Private Partnership projects. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2010) Kiemelt gazdálkodástani kutatások a Public-Private Partnership területén – összehasonlító elemzés ----- It's title in English: Selected publications on Public-Private Partnership from a business studies perspective – comparative analysis. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2010) A Public-Private Partnership strukturális modelljeinek összevetése ----- It's title in English: Comparison of Public-Private Partnership models. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2010) A közérdek védelmének intézményei Public-Private Partnership esetében ----- It's title in English: Institutional approaches to protecting public interest in Public-Private Partnership projects. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós and Szekeres, Eszter (2009) A Public-Private Partnership vélt és valós hangsúlyai Magyarországon ----- Its title in English: Assumed and actual emphases of Public-Private Partnership in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Ágnes (2009) A (szabadidő)sport alapfogalmai és kutatott területei ----- It's title in English: The basic concepts and researched areas of (leisure)sport. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szalay, Zsuzsanna (2008) A szelíd pénz forradalma (Közbirtokosságon nyugvó pénzrendszer megteremtése) -------Title in English: Revolution of the Gentle Money. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2008) Emberi erőforrás gazdálkodás nemzetközi vállalatoknál - avagy a nemzetközi vállalatok sajátos problémái és lehetőségei az emberi erőforrásokkal kapcsolatban - ----- Its title in English: Human resource management in international companies - special problems and opportunities with human resource management in international companies -. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Ágnes (2008) A marketing nemzetközi vonatkozásai vállalatgazdaságtani aspektusból ----- Its title in English: International marketing from the viewpoint of business economics. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Könczöl, Erzsébet (2008) A középvállalatok stratégiai céljainak vizsgálata----Its title in English: Strategic Objectives of Medium-sized Companies in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kazainé Ónodi, Annamária (2008) Nemzetközi számvitel kérdései vállalati nézőpontból ----- Its title in English: International accounting from companies point of view. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szalay, Zsuzsanna (2008) A globális vállalatok társadalmi felelőssége ----- Its title in English: The social responsibility of global corporations. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kazainé Ónodi, Annamária (2008) A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei ----- Its title in English: International taxation from the company point of view. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bartók, István (2008) A felelős társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban ----- Its title in English: The systems of corporate governance in international context. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Könczöl, Erzsébet (2007) A középvállalati szektor szerkezeti és működési sajátosságai ---- Its title in English: Structural Characteristics of Medium-size Companies in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

András, Krisztina (2006) A szabadidősport gazdaságtana -------Its title in English: The economics of leisure sport. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Szabó, Ágnes (2006) Egyetemisták szabadidősport-(szolgáltatás) fogyasztása ------- Its title in English: Leisure sport (service)-consumption of university students. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Juhász, Péter (2005) A marketing szerepe a tulajdonosi értékteremtésében Magyarországon---- Its title in English: The role of the marketing in the shareholder value creation in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós (2005) Gondoskodó állam a XXI. századi magyar sportban? Az Osborne-Gaebler-féle korszerű állami szerepvállalás modelljének vizsgálata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia vitaanyagában a tartalomelemzés módszerével ---- Its title in English: Patriarchal Government in 21 st Century Hungarian Sports? Osborne-Gaebler s Enterprise Government Model reflected in Sport XXI. National Sports Strategy - a content analysis. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

András, Krisztina and Juhász, Péter (2005) A versenyképesség kihívása a pénzügyi menedzsmenttel szemben ---- Its title in English: Challenges of Competitiveness Faced by Financial Management. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Juhász, Péter (2005) A szellemi tőke szerepe és megítélése a magyar vállalatok működésében ---- Its title in English: The role and the view of the intellectual capital at the Hungarian firms. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

A lista elkészültének dátuma: Thu Mar 21 21:00:13 2019 CET.