Tallózás Tanszék szerint

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Tételek száma:53.

András, Krisztina (2005) Érdemes-e egy hivatásos magyar csapatot működtető futballtársaságba pénzt fektetni? ----- Its title in English: Is it worth to invest capital in a football company which is run by a Hungarian professional football club? Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Ónodi, Annamária (2005) Gazdasági hozzáadott érték (EVA) mutató számítás számviteli korrekciói a magyar szabályozási környezetben ----- Its title in English: Accoonting Adjustment in EVA calculation in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kohut, Zsófia and Nagy, Adrienn (2004) A visszutas logisztika: Egy fogalmi keret -------- Its title in English: Reverse logistics: A theoretical framework. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Gelei, Andrea (2004) Beszállító-típusok és azok alapvető képességei a hazai autóipari ellátási láncban ----- Its title in English: Competitiveness in the car manufacturing industry: value dimensions and capabilities. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Gelei, Andrea and Nagy, Judit (2004) Partnerkapcsolatok értéke a hazai autóipari ellátási láncban - fókuszban a beszállító vállalatok ---- Its title in English: Value of suppliers in the Hungarian car manufacturing industry. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Pecze, Krisztina (2004) Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepének vizsgálata stratégiai nézőpontból ---- Its title in English: Analyzing the role of business relations from strategic approach. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Juhász, Péter (2004) Az üzleti kapcsolatok értékelési lehetőségei ----- Its title in English: The valuation possibilities of business relations. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Szántó, Richárd (2004) Az e-business helyzete Magyarországon – egy kutatás eredményei ----- Its title in English: Adoption of E-business Techniques - The Hungarian Case. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Wimmer, Ágnes (2004) Teljesítménymérés: az üzleti kapcsolatok értékelése, fejlesztése, menedzsmentje ----- Its title in English: Performance measurement: evaluation, development and management of business relationships. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

András, Krisztina (2004) A hivatalos labdarúgás piacai --- Its title in English: The markets of professional football. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Wimmer, Ágnes and Tarczali, Eszter and Pecze, Krisztina (2004) Teljesítménymérés a stratégia szolgálatában –iparági tapasztalatok ----- Its title in English: Performance measurement serving strategy. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Juhász, Péter (2004) Az emberi erőforrás értékelési kérdései ----- Ist title in English: Valuation problems of the human capital. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Demeter, Krisztina and Gelei, Andrea and Jenei, István (2004) A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsment eszközeire ----- Its title in English: The effect of corporate strategy on tools of supply chain management. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Lesi, Mária and Earle, John S. (2003) The Boundary of the Firm in Transition: Evidence from Four Post-Socialist Countries ----- Its title in Hungarian: A vállalati határok átrendeződése a szocializmus után. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Becser, Norbert and Zoltayné Paprika, Zita (2003) Döntéstámogató modell a szolgáltatás-minőség fejlesztéséhez – SQI-DSS – egy új megközelítés ----- Its title in English: Decision support model for improving service quality - SQI - DSS - a new approach. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Becser, Norbert and Zoltay - Paprika, Zita (2003) Decision support model for improving service quality – SQI-DSS – a new approach ----- Ist title in Hungarian: Döntéstámogató modell a szolgáltatás-minőség fejlesztéséhez – SQI-DSS – egy új megközelítés. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre and Floriska, Adél (2003) A dynamic input-output model with environmental standards ----- Its title in Hungarian: Dinamikus Leontyev modell szennyezési határértékek figyelembevételével. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre and Floriska, Adél (2003) A dynamic Leontief model with non-renewable resources ----- Its title in Hungarian: Egy nem megújuló erőforrásos dinamikus input-output modell. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2003) Comparison of disposal strategies in linear reverse logistics models ----- Its title in Hungarian: Dinamikus visszutas logisztikai modellek összehasonlítása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Bouzdine - Chameeva, Tatiana and Durrieu, Francois and Mandják, Tibor (2003) Understanding Relationship Value Applying a Cognitive Mapping Approach: A Customer Perspective ----- Its title in Hungarian: Az üzleti kapcsolatok értékének értelmezése a kognitív térkép módszerével: a vevői oldal. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Chikán, Attila and Tátrai, Tünde (2003) Developments in global inventory investment ----- Its title in Hungarian: Globális trendek a készletbefektetésekben. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Lesi, Mária and Pál, Gabriella (2003) The ownership and allocation of tradable CO2 permits in Hungary ----- Its title in Hungarian: A forgalmazható szén-dioxid kibocsátási jogok allokációja Magyarországon. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Chikán, Attila and Demeter, Krisztina (2003) Some effects of globalization on manufacturing practice ----- Its title in Hungarian: A globalizáció hatása a termelési gyakorlatra. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Gelei, Andrea (2003) Késleltetés – az értékesítési lánc menedzsmentjének eszköze ----- Its title in English: Delay as a the tool of supply chain management. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Czakó, Erzsébet and Gáspár, Judit and Jenei, István and Martits, Gábor and Németh, Angéla and Pintér, Angéla and Szántó, Richárd (2003) Magyarország autóiparának helyzetéről az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően - a csatlakozás okán várható változások ----- Its title in English: The situation of the Hungarian automotive industry before the EU-accession - expected changes in relation with the accession. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2002) Szennyezési jogok hatása a vállalati termelési stratégiára ---- Its title in English: The effect of pollution rights on the company production strategy. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre and Richter, Knut (2002) Az újrahasznosítás hatása a gazdasági sorozatnagyságra ---- Its title in English: The effect of recycling on economic lotsize. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Gelei, Andrea (2002) Az ellátási lánc menedzsment kérdései ---- Its title in English: Management problems of the supply chain. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Kozma, Miklós and Nagy, Tamás (2002) Nagy pénz – kis foci avagy a paradigmaváltás lehetősége a magyar labdarúgásban ---- Its title in English: Big money - small football or the possibility of paradigm change in the Hungarian football industry. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dorgai, Ilona (2002) A magyar tőzsdei vállalatok 1999. évi teljes részvényesi megtérülés mutatójának alakulása -------- Its title in English: Analysis of the total shareholder's return of the Hungarian listed companies, 1999. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dorgai, Ilona (2002) 38 magyar tõzsdei vállalat 1997-1999 közötti teljesítményének elemzése --------- Its title in English: Analysis of the performances of 38 Hungarian stock exchange listed companies between 1997-1999. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Wimmer, Ágnes (2002) Üzleti teljesítménymérés ----- Ist title in English: Business performance measurement. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Pecze, Krisztina and Soczó, Natália (2002) Sikertörténet az élelmiszeriparban - Esettanulmány a Nutricia Csoportról ----- Its title in English: Success story in the food industry - Case Study on the Nutrica Group. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Mike, Gábor (2002) A logisztika környezetvédelmi kérdései és a Reverse Logistics ----- Its title in English: The environment protectional questions of logistics and the Reverse Logistics. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Majláth, Melinda (2002) Bemutató modell a piacosítható szennyezési jogok kereskedelmének költségekre, termelésre és szennyezőanyag-kibocsátásra gyakorolt hatásáról ----- Its title in English: Introductory model in the effect of the commerce of marketable pollution rights on costs, production and pollution material emission. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Pecze, Krisztina (2002) A vállalati hálók elméleti vonatkozásai ----- Its title in English: The theoretical background of corporate networks. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Vörösmarty, Gyöngyi (2002) Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában ----- Its title in English: Purchase in the practice of domestic companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Pecze, Krisztina (2002) Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok ----- Its title in English: Content of strategy and the interenterprise relations. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Zoltayné Paprika, Zita (2002) Think before you click – customers’ challenges in the e-commerce ----- Its title in Hungarian: Gondolkodj, mielőtt klikkelsz - fogyasztói kihívások az elektronikus kereskedelmben. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dorgai, Ilona and Juhász, Péter (2002) A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok 1996 és 1999 közötti pénzügyi teljesítményének elemzése ----- Its title in English: Analysis of financial performance of the companies listed on the Budapest Stock Exchange between 1996 and 1999. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2002) The generalization of Schrady´s model: a model with repair ----- Its title in Hungarian: A Schardy-féle újrafelhasználás modell általánosítása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2002) The optimality of Richter´s model of repair and waste disposal ----- Its title in Hungarian: A Richter-féle javítási és hulladékkezelési modell általánosítása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Czakó, Erzsébet and Lesi, Mária and Pecze, Krisztina (2002) A magyar vállalati magatartás és működés változásai a kilencvenes évek második felében ----- Its title in English: The changes of the behaviour and performance of Hungarian companies in the second half of the 1990s. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

András, Krisztina and Péntek, András (2001) A NABI Észak-Amerikai Járműipari Részvénytársaság mint siker sztori ----- Its title in English: NABI, the North-American vehicle industrial company as a success story, case study. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dorgai, Ilona (2001) A részvényesi értékmaximalizálás elméleti háttere ----- Its title in English: The theoretical background of shareholders' value maximization. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Bartók, István (2001) Magyar kis- és középvállalatok teljesítményértékelése ----- Its title in English: Performance evaluation of Hungarian small- and middlesize companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Juhász, Péter (2001) A magyar vállalatok pénzügyi teljesítményének elemzése 1995 és 1998 között ----- Its title in English: Analysis of the financial performance of Hungarian companies between 1995 and 1998. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Pecze, Krisztina (2001) Vállalati belső hálózatok: A Fotex Csoport vállalat hálózata ----- Its title in English: Internal netwroks: Fotex's intrafirm network, case study. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dorgai, Ilona (2001) A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata ----- Its title in English: Relationship between shareholders' value maximization and company performance measurement. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre (2001) Optimal inventory strategies for EOQ-type reverse logistics systems --------- Its title in Hungarian: Optimális készletezési stratégiák a reverz logisztika optimális tételnagyság modelljeiben ----. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Dobos, Imre and Richter, Knut (2001) A production/recycling model with stationary demand and return rates ----- Its title in Hungarian: Egy termelési/újrafelhasználási modell konstans keresleti és visszatérési ráta mellett. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Juhász, Péter (2001) Tanúsítási rendszerek terjedése a világban és Magyarországon -----Its title in English: The diffusion of auditing systems in the developed economies and in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

Zoltayné Paprika, Zita (2001) Knowledge management support in decision making ----- Its title in Hungarian: A tudásmenedzsment támogatása a döntéshozatalban. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest.

A lista elkészültének dátuma: Thu Mar 21 11:41:46 2019 CET.