Tallózás Tanszék szerint

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Tételek száma:219.

Szántó, Richárd (2012) Többszempontú részvételi döntések a fenntarthatósági értékelésekben. A legnépszerűbb módszerek összehasonlítása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Nagy, Judit and Venter, Lóránt (2012) Az ellátási lánc tudatos folyamat- és kockázatmenedzsmentjének hatás a teljesítményre. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kazainé Ónodi, Annamária (2012) A magyarországi exportáló vállalatok teljesítményének jellemzői - Versenyképességi kutatás 2009 ----- It's title in English: Export performance clusters of the Hungarian enterprises. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Derecskei, Anita and Zoltayné Paprika, Zita (2012) Vitás kreativitás – szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Wimmer, Ágnes and Csesznák, Anita and Mandják, Tibor (2012) Üzleti kapcsolatok – vállalati szemléletmód és gyakorlat ----- It's title in English: Business relationships - approach and practice in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea (2012) Logisztikai képességek fejlődése a Versenyben a világgal kutatási program felméréseinek tükrében. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vörösmarty, Gyöngyi and Kiss, János (2012) Beszállítók és a beszerzés a vállalati innovációban ----- It's title in English: Role of purchasing in innovation management. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Stocker, Miklós and Szabó, Ágnes (2012) A nemzetgazdasági versenyképesség sportszakmai és gazdasági aspektusai ----- It's title in English: Sport and Economic Aspects of Competitiveness on National Level. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csesznák, Anita and Wimmer, Ágnes (2012) Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában – A „Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Luksander, Alexandra and Mike, Károly and Csite, András (2012) Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon ----- It's title in English: Individual and state responsibility in entrepreneurial culture – In Europe and Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boda, György (2012) Maradunk a periférián, vagy felzárkózunk? Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Esse, Bálint (2012) Adaptív döntéshozatal a beszállítóválasztásban ----- It's title in English: Adaptive Decision-making in Supplier Selection. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

András, Krisztina and Havran, Zsolt and Jandó, Zoltán (2012) Sportvállalatok külpiacra lépése - Elméleti alapok. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Drótos, György and Móricz, Péter (2012) A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában ----- It's title in English: Information technology and the companies’ competitiveness during the financial and economic crisis. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Losonci, Dávid (2012) Emberi erőforrás menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben – a stratégiai célok hatása használatukra és működési teljesítményre gyakorolt hatásukra ----- It's title in English: Human resource practices in lean production system – the impact of strategic goals on their use and effectiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Antal, Zsuzsanna and Dobák, Miklós and Vaszkun, Balázs (2012) Tradicionális versus innovatív társaságirányítási és szervezeti formák ----- It's title in English: Traditional versus Innovative Forms of Corporate Governance and Organizations. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bognár, Fruzsina and Balás, Gábor (2012) Versenyképességi kezdeményezések üzleti modellben Magyarországon. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) A válság hatása a termelési tevékenységre – több nézőpontú közelítés ----- It's title in English: The impact of crisis on operations strategy and practices. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vörösmarty, Gyöngyi and Dobos, Imre (2012) Fenntarthatóság a beszerzésben ----- It's title in English: Sustainable purchasing. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Varga, Zsolt (2012) Az e-businesstől az online reklámozásig a versenyképesség tükrében. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Barta, Márton and Balás, Gábor (2012) Versenyképesség-történetek - Nemzetgazdasági versenyképességről szóló vélekedések összehasonlító elemzése ----- It's title in English: Narratives on Competitiveness – A Comparative Analysis of Perceptions and Concepts about National Competitiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bauer, András and Agárdi, Irma (2012) Értékesítési rendszer és exporttevékenység szerepe a versenyképességben ----- It's title in English: The Role of Distribution and Export Activity in Competitiveness of Companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vörösmarty, Gyöngyi (2012) A beszerzés helye és szerepe a kis és középvállalatok gyakorlatában ----- It's title in English: The role of purchasing in small and medium sized companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Adler, Judit and Stocker, Miklós (2012) Kompetencia alapú, output orientált oktatás az ideális foglalkoztathatóság érdekében. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gyimesi, Imre Viktor (2012) Az innováció szerepe a magyar vállalkozások versenyképességében - Az innováció hatása és befolyásoló tényezői. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szentes, Tamás (2012) Megjegyzések a „nemzeti versenyképesség” koncepciójához és méréséhez. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Czakó, Erzsébet and Besenyei, Mónika and Eszlári, Nikolett and Felsmann, Balázs and Gáti, Mirkó and Havran, Zsolt and Jandó, Zoltán and Kiss, Ágnes and Markos-Kujbus, Éva and Melicher, Orsolya and Somogyi, Ildikó (2012) Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 4. ----- It's title in English: Chapters in International Business. Reviews on Selected Papers on International Business 4. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bodzási, Balázs (2012) A hitelbiztosítékok jogi szabályozása és a gazdasági versenyképesség összefüggései. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Hüttl, Antónia (2012) Termelékenység a magyar gazdaságban. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Luksander, Alexandra and Mike, Károly and Csite, András (2012) Maguk urai – a magyar vállalkozó lelkialkata (A magyarországi kisvállalkozók értékvilágának néhány jellemzője) ----- It's title in English: Their own bosses – The character of the Hungarian entrepreneur (Some aspects of the value system of small entrepreneurs in Hungary). Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mitev, Ariel and Bauer, András (2012) A válság hatása a vállalatok marketingtevékenységére ----- It's title in English: The Impact of Financial Crisis on Marketing Activities of Hungarian Companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Filyó, Janka (2012) Kkv-k számviteli beszámolási rendszere ----- It's title in English: Financial reporting system for SMEs. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, János and Tátrai, Tünde (2012) Felsőoktatási intézmények közbeszerzési sajátosságai ----- It's title in English: Public Procurement Characteristics of Higher Education Institutions. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Endrődi-Kovács, Viktória and Hegedüs, Krisztina (2012) Korrupció: mérhetőség és modellezés ----- It's title in English: In the core of our study we focus on the connection of Foreign Direct Investment and corruption. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Czakó, Erzsébet (2012) IB textbook development for non-English speakers in a European late comer country – the case of Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Juhász, Péter and Kazainé Ónodi, Annamária (2012) A hazai vállalatok pénzügyi teljesítményének alakulása 1994 és 2009 között ----- It's title in English: The financial performance of Hungarian firms between 1994 and 2009. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kutasi, Gábor and Vigvári, Gábor and Dani, Ákos (2012) Nemzetgazdasági versenyképesség: elmélet, mérés, esettanulmányok ----- It's title in English: Competitiveness of National Economies: Theory, Measurement, Case Studies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Juhász, Péter (2012) A versenyképesség aktuális kérdései a pénzügyekben - Összefoglaló a pénzügyi kutatócsoport munkájáról ----- It's title in English: Current issues of competitiveness - Summary on the work of the Finance research team. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kabai, Gergely and Németh, Nándor and Farkas, Máté (2012) Versenyképesség haloptikával – Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlődő városokban ----- It's title in English: Competitiveness at short range - Local problems of economic development in medium-sized towns. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kolozs, Borbála (2012) A kettős adóztatás elkerüléséről szóló korai magyar egyezmények ----- It's title in English: Earlier tax treaties of Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Pap, Viktória (2012) Felsőoktatási rangsorok a Budapesti Corvinus Egyetem perspektívájából. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Somogyi, Ildikó (2012) Az online-fogyasztói elégedettség mérésére alkalmas skála tesztelése és véglegesítése a vállalati döntéshozók támogatása céljából ----- It's title in English: Testing and finalizing a scale for measuring online consumer satisfaction to support the companies decision making process. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Matyusz, Zsolt (2012) A 2009-es versenyképességi adatfelvétel vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szigetvári, Csenge (2012) A globális termelés és a versenyképesség. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Szász, Levente (2012) A makrokörnyezet és a szolgálatosodás összefüggései – európai és magyarországi termelővállalatok szolgálatosodása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Balaton, Károly and Kerek, Judit (2012) A stratégiaalkotás folyamatának jellemzői a 2009. évi kérdőíves felmérés alapján ----- It's title in English: Characteristics of strategic processes in the survey of 2009. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Matyusz, Zsolt and Demeter, Krisztina (2012) A kontingenciatényezők hatása a vállalati termelési gyakorlatok és a működési teljesítmény kapcsolatára, különös tekintettel a válság szerepére ----- It's title in English: The effect of contingency factors on the relationship of manufacturing practices and operations performance of companies, with an emphasis on the role of the crisis. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina (2012) Az üzleti szféra és a versenyképesség ----- It's title in English: Companies and competitiveness – research program final report. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Zoltayné Paprika, Zita and Szántó, Richárd (2012) Menedzsment képességek és döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség kutatások alapján ----- It's title in English: Longitudinal analysis of management skills and decision making approaches in Competitiveness Research. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Dobos, Imre (2012) A környezeti tényezők beépítése a termeléselméletbe ----- It's title in English: Introduction of Environmental Aspects in Production Theory. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Derecskei, Anita and Nagy, Viktor and Zoltayné Paprika, Zita (2012) A kreativitás megítélése HR szemszögből ----- It's title in English: The HR perspective of creativity. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Zoltayné Paprika, Zita (2012) Vezetési és döntési rendszerek a versenyképesség szolgálatában - Összefoglaló a Vezetési és döntési rendszerek kutatócsoport munkájáról ----- It's title in English: Management and decision making systems supporting competitiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Józon, Mónika (2012) Az európai magánjog hatása a versenyképességre. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, János and Tátrai, Tünde (2012) Fenntartható közbeszerzés – ¬kérdőíves felmérés eredményei a magyar közbeszerzésről¬ ----- It's title in English: Sustainable Public Procurement. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kállay, László (2012) KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Révész, Tamás (2012) A magyar gazdaság versenyképes szerkezeti átalakulásának lehetséges változatai. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boda, György and Kállay, László and Stocker, Miklós (2012) A versenyszféra teljesítményéről nemzetközi összehasonlításban. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Adler, Judit (2012) A foglalkoztatás szerkezeti keretei. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Horváthné Varga Polyák, Csilla (2012) Magyar tulajdonú vállalatok versenyképessége kínai piacokon ----- It's title in English: Hungarian Firms’ Competitiveness in China. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szabó, Zsolt Roland (2012) Versenyképes stratégiák Magyarországon 1992 és 2010 között ----- It's title in English: Corporate Strategies, Configurations in Hungary between 1992 and 2010. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csillag, Sára and Kiss, Csaba and Takács, Sándor and Szilas, Roland and Hidegh, Anna Laura (2012) Újszerű megközelítések az HR hazai vizsgálatában A fenntartható versenyelőny néhány emberi (vagy embertelen?) aspektusa ----- It's title in English. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Mandják, Tibor and Wimmer, Ágnes and Juhász, Péter (2012) Üzleti hálózatok – Hálózati pozíció és versenyképesség ----- It's title in English: Business networks: network position and competitiveness in Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea and Dobos, Imre (2012) Bizalom és kockázat a kapcsolatokban – egy kísérlet eredményei ----- It's title in English: Relationship between trust and risk - results of an experiment. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gál, Judit (2012) A gazdasági társaságok átalakulásának egyes jogalkalmazási problémái és a legújabb ítélkezési gyakorlata. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kolos, Krisztina (2012) Marketing és vállalatközi kapcsolatok - Kutatócsoport zárótanulmány. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Wimmer, Ágnes and Csesznák, Anita (2012) Mit mérünk és hogyan? – A vállalati teljesítménymérés szemléletmódja és eszköztára a döntéstámogatás tükrében It's title in English: Performance measurement serving decision making – approach and practice of Hungarian firms. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Nagy, Gábor and Gáti, Mirkó and Zsótér, Boglárka and Csepeti, Ádám (2012) A magyar és finn kis- és középvállalatok stratégiai képességeinek és erőforrásainak növekedésre valamint teljesítményre gyakorolt hatása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

András, Krisztina and Havran, Zsolt and Jandó, Zoltán (2012) Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szepesi, Balázs and Pogonyi, Csaba Gábor (2012) A közösségi versenyképesség elméleti keretei ----- It's title in English: Analytical framework to study competitiveness of communities. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bordáné Rabóczki, Mária (2012) Számviteli információk a versenyképesség szolgálatában. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szepesi, Balázs (2012) A versenyképesség társadalmi környezete. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szepesi, Balázs and Czakó, Erzsébet (2012) National Competitiveness Policy: Actions and Actors – a Concept for Implementation. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, János (2012) Vállalati versenyképesség és innováció ----- It's title in English: Firm competitiveness and innovation. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea and Losonci, Dávid and Báthory, Zsuzsanna and Toarniczky, Andrea (2012) Leadership jellemvonások és lean menedzsment – elmélet és gyakorlat ----- It's title in English: Leadership attributes and lean management in theory and practice. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Sziva, Ivett (2012) A desztináció menedzsment szerepe a desztinációs versenyképességben – Hazai és dán tapasztalatok tükrében ----- It's title in English: The role of destination management in the destinations’ competitiveness – Hungarian and Danish experiences. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boros, Anita and Courrier, Anne-Elisabeth and Kristó, Katalin and Temesi, István (2012) Versenyképesség és közigazgatás. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Ábel, István (2012) Regionális és globális tényezők a vállalatok nemzetközivé válásában. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gyulavári, Tamás and Csepeti, Ádám and Nagy, Gábor (2012) A piacorientáció hatása a vállalati versenyképességre ----- It's title in English: The Impact of Market Orientation on Competitiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Baranyi, Márton and Endrődi-Kovács, Viktória and Miklós, Gábor and Nagy, Sándor Gyula and Palánkai, Tibor (2012) Internationalisation (Transnationalisation) of the Enterprise Sector. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Könczöl, Erzsébet (2012) A magyar vállalatok nemzetközivé válása ----- It's title in English: Internationalization of Hungarian Companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Magas, István (2012) Nemzetközi gazdasági folyamatok. Válságkezelés – alkalmazkodás. Az EU és Magyarország változó kapcsolatrendszere ----- It's title in English: International Economic Developments. Crisis management – and Macro Adjustments. EU-Hungarian Economic Relations: a changing context. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Losonci, Dávid and Jenei, István (2012) Szervezeti kultúra kutatások a termelési folyamatok szervezésében – irodalom-feldolgozás ----- It's title in English: Organizational culture researches on the filed of operations management – a literature review. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Jenei, György and Kuti, Éva (2012) A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlődését közvetlenül segítő nonprofit szervezetek problémái. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Magas, István (2012) Világgazdasági folyamatok és nemzetgazdasági alkalmazkodás 2001-2011: Fejlett országok (USA) – és Magyarország esete ----- It's title in English: World economic trends adjustment to changes 2001-2011: Developed countries (USA) and the case of Hungary. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gáti, Mirkó and Kolos, Krisztina (2012) Az e-business és a vállalati versenyképesség összefüggései ----- It's title in English: The Role of E-Business in Competitveness of Firms. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Boda, György (2012) Gazdaságpolitika és versenyképesség ----- It's title in English: Economic policy and competitiveness – research project final report. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Vaszkun, Balázs (2012) A japán társadalmi klaszterek szerepe és kihasználásának lehetőségei a versenyképesség megtartásában ----- It's title in English: The Role of Clusters in Japan’s Competitiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Tátrai, Tünde and Fábián, Boglárka (2012) A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága ----- It's title in English: E-procurement Responsiveness of the Hungarian Companies’. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, János and Vörösmarty, Gyöngyi (2012) Beszerzés az innováció támogatásában ----- It's title in English: Involving purchasing in innovation management. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bárth-Fehér, Szilvia (2012) Környezetvédelem és fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kozma, Miklós and Könczöl, Erzsébet (2012) A rendszerváltás után alapított és nemzetközileg sikeressé vált magyar vállalatok versenyképessége ----- It's title in English: The competitiveness of Hungarian companies that were founded and became successful internationally after the change of the economic system. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Milicz, Ákos (2012) Ellenőrzési aspektusok a vállalatok versenyképességének szemszögéből ----- It's title in English: Control aspects and competitiveness in business companies. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gritsch, Mátyás (2012) A sikeres vállalatok logisztikájának illetve logisztikai stratégiájának vizsgálata. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

András, Krisztina (2012) Hazai (hivatásos) sportvállalatok nemzetközivé válása. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina (2012) Üzleti alapfolyamatok és funkciók (Kutatócsoport zárótanulmány) ----- It's title in English: Primary business processes and functions – research group final report. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szász, Levente and Demeter, Krisztina (2012) Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – statikus megközelítés. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Derecskei, Anita and Nagy, Viktor and Zoltayné Paprika, Zita (2012) A kreativitás megítélése a hallgatói versenyképesség szempontjából ----- It's title in English: Judgement of creativity from the perspective of student competitiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Esse, Bálint (2012) A beszállító-kiválasztási folyamat szerepe és stratégiái ----- It's title in English: Decision Strategies In The Supplier Selection Process. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kocsis, Alexandra (2012) A multinacionális vállalatok szerepe a hazai klaszterekben ----- It's title in English: The role of multinational companies in Hungarian clusters. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Matolay, Réka and Pataki, György and Szántó, Richárd (2012) A felelős döntéshozatal tényezői. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kazainé Ónodi, Annamária (2012) Fenntartható fejlődés a nemzetközivé válás folyamatában. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Balásházy, Mária (2012) A korlátolt felelősségű társaság tagjait megillető individuális és kisebbségi jogok szabályozása és joggyakorlata ----- It's title in English: Minority and individual rights in Ltd. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kenesei, Zsófia and Gyulavári, Tamás (2012) A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre ----- It's title in English: The Impact of Marketing Tools on Competitiveness. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Szász, Levente and Demeter, Krisztina (2012) Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – dinamikus megközelítés. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Bálint, András and Bolyán, Attila (2012) A projekt portfólió menedzsment módszertan továbbfejlesztése az Új Széchenyi Terv támogatására. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kazainé Ónodi, Annamária (2012) A magyarországi vállalatok exportteljesítményének és a hátterükben álló vállalati jellemzők elemzése 1999 és 2009 között a vállalati versenyképességi felmérés alapján ----- It's title in English: Export performance clusters of the Hungarian enterprises. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet and Zoltayné Paprika, Zita and Antal, Zsuzsa and Balaton, Károly and Demeter, Krisztina and Drótos, György and Gelei, Andrea and Gyulavári, Tamás and Harangozó, Tamás and Hortoványi, Lilla and Incze, Emma and Juhász, Péter and Kazainé Ónodi, Annamária and Kiss, János and Kolos, Krisztina and Laczkó, Márk and Lázár, László and Matolay, Réka and Matyusz, Zsolt and Móricz, Péter and Nagy, Dorottya and Szabó, Zsolt Roland and Szántó, Richárd and Takács, Sándor and Tari, Ernő and Tirnitz, Tamás and Wimmer, Ágnes (2011) Vállalati versenyképesség válsághelyzetben - Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Angyal, Ádám (2009) VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, Katalin (2009) VERSENYKÉPESSÉG ÍRORSZÁGBAN – AZ ÍR VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS MŰKÖDÉSE ÉS EREDMÉNYEI. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Matyusz, Zsolt (2009) A „KÜLSŐ TÉNYEZŐK ÉS ADOTTSÁGOK HATÁSA A VÁLLALATOK TELJESÍTMÉNYÉRE AZ ÉRTÉKTEREMTÉS SZŰRŐJÉN KERESZTÜL” PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Báthory, Zsuzsanna (2009) AZ IMD ÉS A WEFORUM VERSENYKÉPESSÉGI JELENTÉSÉSEINEK STRUKTÚRÁJA ÉS MÓDSZERTANI HÁTTERE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Gelei, Andrea (2009) AZ ÜZLETI KAPCSOLATOK STABILITÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK - FÓKUSZBAN A HAZAI FMCG ELLÁTÁSI LÁNC KAPCSOLATAI. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Balaton, Károly (2009) AZ EU-CSATLAKOZÁS ÓTA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK HATÁSA A VÁLLALATI STRATÉGIÁKRA - ÖSSZEFOGLALÓ AZ INETRJÚK TAPASZTALATAIRÓL. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet (2009) VERSENYKÉPESSÉG - AHOGYAN A VÁLLALATVEZETŐK LÁTJÁK. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Demeter, Krisztina and Jenei, István and Losonci, Dávid (2009) „A LEAN ÉS A VERSENYKÉPESSÉG KAPCSOLATA” C. PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Csillag, Sára (2009) VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE ÉS A VERSENYKÉPESSÉG. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet and Kazainé Ónodi, Annamária (2009) GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL − VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004-2006 KUTATÁSI PROGRAM. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kiss, János (2009) A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Chikán, Attila and Czakó, Erzsébet and Kazainé Ónodi, Annamária (2006) GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL - VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004-2006 KUTATÁSI PROGRAM ZÁRÓTANULMÁNYA. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Wimmer, Ágnes and Szántó, Richárd (2006) TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS AZ ÉRINTETTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK KEZELÉSE TÜKRÉBEN - 2006 ------- Its title in English: PERFORMANCE MANAGEMENT AND VALUE CREATION – A STAKEHOLDER APPROACH. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Wimmer, Ágnes and Zoltayné Paprika, Zita (2006) A VEZETÉS ÉS A DÖNTÉSHOZATAL SZEREPÉNEK ELEMZÉSE AZ ÜZLETI SZFÉRA VISZONYLATÁBAN --- Its title in English: LEADERSHIP AND DECISION MAKING IN RELATION WITH THE BUSINESS SPHERE. Projekt jelentés. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Balaton, Károly (2006) VÁLLALATI STRATÉGIÁK AZ EU-CSATLAKOZÁS IDŐSZAKÁBAN ---- Its title in English: ENTERPRISE STRATEGIES IN THE PERIOD OF JOINING THE EU. Projekt jelentés. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Csesznák, Anita (2006) VÁLLALATI CSOPORTOK JELLEMZÉSE A TELJESÍTMÉNY-MÉRÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK SZEMPONTJAIBÓL ---- Its title in English: CHARACTERIZATION OF COMPANIES WITH A VIEW TO USE OF PERFORMANCE MANAGEMENT TOOLS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina and Matyusz, Zsolt (2006) ÉRTÉKTEREMTÉS FUNKCIONÁLIS ALAPOKON AZ ÉRTÉKTEREMTÉS --- Its title in English: VALUE CREATION BY BUSINESS FUNCTIONS. Projekt jelentés. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kolos, Krisztina (2006) VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ---- Its title in English: INTERFIRM RELATIONSHIPS AND COMPETITIVENESS. Projekt jelentés. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Antal, Zsuzsanna (2006) A SZERVEZETI STRUKTÚRA MINT A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZ ------- Its title in English: ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS A TOOL FOR STRATEGY IMPLEMENTATION. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina (2006) SZOLGÁLTATÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ELEMZÉSE VÁLLALATI PÉLDÁK ALAPJÁN ---- Its title in English: CASE BASED ANALYSIS OF SERVICE COMPETITIVENESS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Jenei, István and Nagy, Judit (2006) A TERMELÉSI GYAKORLAT FEJLŐDÉSE 1999-2004 KÖZÖTT A MAGYARORSZÁGI FELDOLGÓZÓ IPARBAN ------ Its title in English: THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION PRACTICES OF THE HUNGARIAN PROCESSING INDUSTRY BETWEEN 1999-2004. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Nagy, Judit (2006) A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN --------- Its title in English: THE ROLE OF THE LOGISTICS FUNCTION IN COMPANY PERFORMANCE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Juhász, Péter and Tátrai, Tünde and Csáki, Attila (2006) A MAGYAR VÁLLALATOK ELEKTRONIKUS BESZERZÉS IRÁNTI NYITOTTSÁGA ------- Its title in English: HUNGARIAN COMPANIES’ RECEPTIVENESS TO E-PROCUREMENT. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina (2006) GYORSJELENTÉS - A TERMELÉSI STRATÉGIA ÉS TERMELÉSI GYAKORLAT KUTATÁS EREDMÉNYEI, 2005-2006 ------ Its title in English: FAST REPORT – FIRST RESULTS OF MANUFACTURING STRATEGY AND PRACTICE RESEARCH, 2005-2006. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bácsi, Katalin and Szőtsné Kovács, Klaudia and Takács, Sándor and Toárniczky, Andrea (2006) EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, LEADERSHIP ÉS VERSENYKÉPESSÉG ------ Its title in English: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, LEADERSHIP AND COMPETITIVENESS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Dankó, Dávid and Kiss, Norbert (2006) A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT-ESZKÖZTÁR VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1996 ÉS 2004 KÖZÖTT ----- Its title in English: CHANGES IN THE USE OF PERFORMANCE MANAGEMENT TOOLS IN HUNGARY BETWEEN 1996 AND 2004. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kiss, János (2006) A MAGYAR VÁLLALATOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE 1992-2003 KÖZÖTT ------ Its title in English: THE HUNGARIAN FIRMS’ INNOVATION ACTIVITY: A LONGITUDINAL ANALYSIS (1992-2003). Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Papp, Tamás and Tóth, Krisztina (2006) VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSOK ÉS -ÖSSZEOLVADÁSOK MINT AZ ÉRTÉKTEREMTÉS ESZKÖZEI ---- Its title in English: MERGERS AND ACQUISITIONS AS MEANS FOR CREATING VALUE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Gelei, Andrea (2006) PARTNERKAPCSOLATOK TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐIK AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ------- Its title in English: TYPES OF RELATIONS AND THEIR CHARACTERISTICS ALONG THE SUPPLY CHAIN. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kecskés, Zsuzsanna and Kolos, Krisztina (2006) VÁLLALATI HÁLÓZATOK HATÁSA A VERSENYKÉPESSÉGRE ---- Its title in English: IMPACT OF BUSINESS NETWORKS ON COMPETITIVENESS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Hortovanyi, Lilla and Laczkó, Márk and Szabó, Zsolt Roland (2006) STRATÉGIATÍPUSOK NAPJAINKBAN MAGYARORSZÁGON ---- Its title in English: TAXONOMY OF CORPORATE STRATEGIES IN TODAY’S HUNGARY. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Hortoványi, Lilla and Szabó, Zsolt Roland (2006) PILLANATFELVÉTEL A MAGYARORSZÁGI KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁGÁRÓL ----- Its title in English: SNAPSHOT OF MIDDLE AND LARGE CORPORATIONS’ ENTREPRENEURIAL INTENSITY IN HUNGARY. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Drótos, György and Gast, Károly and Móricz, Péter and Vas, György (2006) AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT FEJLETTSÉGE ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ---------- Its title in English: IT DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS AT THE HUNGARIAN CORPORATIONS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina (2006) A TERMELÉSI CÉLOK, ESZKÖZÖK ÉS TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI ------- Its title in English: CONNECTIONS BETWEEN OPERATIONS GOALS, TOOLS AND PERFORMANCE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina (2006) TERMELÉS NEMZETKÖZI ÖSSZAHASONLÍTÁSBAN ------- Its title in English: PRODUCTION IN INTERNATIONAL COMPARISON. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina and Kolos, Krisztina (2006) MARKETING, TERMELÉS VAGY LOGISZTIKA? MELYIK BEFOLYÁSOLJA LEGINKÁBB A VÁLLALATI EREDMÉNYESSÉGET? Its title in English: MARKETING, MANUFACTURING AND LOGISTICS - RELATION TO COMPANY PERFORMANCE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kolos, Krisztina and Sz. Tóth, Gabriella and Gyulavári, Tamás (2005) A MARKETING HOZZÁJÁRULÁSA A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGHEZ --------- Its title in English CONTRIBUTION OF MARKETING TO COMPETITIVENESS OF HUNGARIAN COMPANIES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Agárdi, Irma and Kolos, Krisztina (2005) A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN --- Its title in English: Analysis of Interfirm Relationships Specific Areas of Interfirm Relationships. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Deli, Zsuzsa and Bernschütz, Mária (2005) A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE ----- Its title in English: THE EXPORT ACTIVITIES OF THE HUNGARIAN FIRMS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Incze, Emma (2005) A VÁLLALATOK NEMZETKÖZI TERJESZKEDÉSÉNEK JELLEMZŐI ---- Its title in English: INTERNATIONAL EXPANSION STRATEGIES OF HUNGARIAN COMPANIES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bartók, István (2005) A VÁLLALATKORMÁNYZÁSI HELYZETKÉP AZ EU CSATLAKOZÁS IDEJÉN --- Its title in English: HUNGARIAN CORPORATE GOVERNANCE REPORT AT THE TIME OF EU ACCESSION. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Wimmer, Ágnes (2005) VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN – SZEMLÉLETMÓD ÉS TÁMOGATÓ ESZKÖZTÁR ----- Its title in English: INTERFIRM RELATIONSHIPS IN HUNGARIAN BUSINESS PRACTICE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina and Földesi, Erika (2005) A SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENTJÉNEK JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON A VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁS TÜKRÉBEN -------- Its title in English:SERVICE MANAGEMENT IN HUNGARY - RESULTS OF A COMPETITIVENESS STUDY. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Gelei, Andrea (2005) LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEK A MAGYAR VÁLLALATOK GYAKORLATÁBAN ---- Its title in English: LOGISTICS CAPABILITIES OF HUNGARIAN COMPANIES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Matyusz, Zsolt (2005) A VÁLLALATI FUNKCIÓK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓ ÉS A TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATA ---- Its title in English: CONNECTIONS BETWEEN INTERFUNCTIONAL INTEGRATION AND PERFORMANCE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Wimmer, Ágnes (2005) TELJESÍTMÉNYMÉRÉS ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÜZLETI SZFÉRÁBAN ---- Its title in English: PERFORMANCE MEASUREMENT AND DECISION SUPPORT IN BUSINESS PRACTICE. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Czakó, Erzsébet (2005) VERSENYKÉPESSÉGI PROGRAMOK NÉHÁNY TANULSÁGA A KORMÁNYZATI SZFÉRA SZÁMÁRA – AZ ÍR VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA ----- Its title in English: FIRST LESSONS OF COMPETITIVENESS PROGRAMS FOR HUNGARY – BASED ON THE CASE OF THE IRISH NCC AND THE LISBON STRATEGY. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Szabó, Zsolt Roland (2005) A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA ----- Its title in English: STRATEGY FORMULATION PROCESSES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kiss, János (2005) A MAGYAR VÁLLALATOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE --- Its title in English: THE HUNGARIAN FIRMS’ INNOVATION ACTIVITY. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Zoltayné Paprika, Zita and Szántó, Richárd (2005) PILLANATFELVÉTEL A MENEDZSMENT KÉPESSÉGEKRŐL ÉS DÖNTÉSHOZATALI KÖZELÍTÉSMÓDOKRÓL AZ EU CSATLAKOZÁSKOR ------- Its title in English: SNAPSHOT OF MANAGEMENT CAPABILITIES AND DECISION MAKING APPROACHES IN THE MOMENT OF EU ACCESSION. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Buzády, Zoltán and Tari, Ernő (2005) STRATÉGIAI SZÖVETSÉGEK A HAZAI TULAJDONÚ KÖZÉPVÁLLALATOK KÖRÉBEN (Összehasonlító elemzés az 1999. évi és a 2004. évi kérdőíves felmérések alapján)----- Its title in English: STRATEGIC ALLIANCES OF MEDIUM-SIZED HUNGARIAN COMPANIES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kiss, János (2005) A K+F SZEREPE A HAZAI VÁLLALATOK STRATÉGIÁJÁBAN ---------- Its title in English: THE ROLE OF R&D IN THE HUNGARIAN FIRMS'STRATEGIES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Balaton, Károly (2005) AZ EU-CSATLAKOZÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLLALATI VÁRAKOZÁSOK ---- Its title in English: EXPECTATIONS OF COMPANIES IN RELATION TO EU ACCESSION. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Lesi, Mária (2005) A 2004-ES VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁS VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZŐI ÉS REPREZENTATIVITÁSA ----- Its title in English: SURVEY ON FIRM COMPETITIVENESS 2004. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Wimmer, Ágnes and Csesznák, Anita (2005) VÁLLALATI JELLEMZŐK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEIK AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN – A „VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004-2006 ” KUTATÁSI PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ VÁLLALATOK JELLEMZÉSE ----- Its title in English: COMPANIES CHARACTERISTICS. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

András, Krisztina and Juhász, Péter (2005) A VERSENYKÉPESSÉG KIHÍVÁSA A PÉNZÜGYI MENEDZSMENTTEL SZEMBEN ----- Its title in English: THE CHALLENGE OF COMPETITIVENESS IN FINANCIAL MANAGEMENT. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Neményi, Máté (2005) A BESZERZÉS MEGÍTÉLÉSE A MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN --------- Its title in English: PURCHASING IN HUNGARIAN BUSINESS ENTERPRISES. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Czakó, Erzsébet and Zoltayné Paprika, Zita and Wimmer, Ágnes (2000) Jelentés a magyar vállalati szféra versenyképességéről az 1999. évi kérdőíves felmérés eredményei alapján. Időközi jelentés (Technical Report). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Czakó, Erzsébet and Wimmer, Ágnes and Zoltayné Paprika, Zita (1999) Arccal a piac felé: Gyorsjelentés az 1999. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Időközi jelentés (Technical Report). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Chikán, Attila (1998) Report on competitiveness of the Hungarian enterprise sphere. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Chikán, Attila (1997) Jelentés a magyar vállalati szféra nemzetközi versenyképességéről. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Chikán, Attila (1997) Versenyképesség és a gazdasági szereplők közötti interakciók. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Czakó, Erzsébet (1997) Iparágaink versenyképessége a 90-es évek első felében. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Csányi, Tamás (1997) A versenyképesség egyedi cégadatok elemzése tükrében: Egyedi cégadatok elemzése alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Lapid, Koty (1997) A technológia és versenyképesség. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina (1997) Tevékenységszervezés és eredményesség. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Csányi, Tamás (1997) Az információ szerepe a versenyképességben projekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Zsolnai, László (1997) A versenyképesség társadalmi vonatkozásai: projekt - zárótanulmány. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bartók, István (1997) Gazdaságpolitikai hatások, vállalati gazdálkodás és a magyar gazdaság versenyképessége: Gazdaságpolitika és versenyképesség-projekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Angyal, Ádám and Antal-Mokos, Zoltán and Bakacsi, Gyula and et al., (1997) Menedzsment és versenyképesség: A "Versenyben a világgal" kutatási program "Menedzsment és versenyképesség" projektjének zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bessenyei, István and Mártonfi, György (1997) A gazdaság versenyképessége és az oktatás. (A magyar, osztrák és holland példa): Az oktatási rendszer problémái-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Antal-Mokos, Zoltán and Balaton, Károly and Drótos, György and Tari, Ernő (1997) Vállalati stratégiák és stratégiai menedzsment a magyar gazdaságban: Stratégiai magatartás és menedzsment-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bodnár, Viktória and Dobák, Miklós and Lázár, László (1997) A "szervezettervezés és menedzsment kontroll" alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Angyal, Ádám (1997) Vállalati vezetők az ezredforduló küszöbén avagy milyenek a versenyképes vezetők: Vezetés-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Csányi, Tamás and Dolgos, Olga and Wimmer, Ágnes (1997) Költséggazdálkodás, teljesítménymérés és hatékonyság a magyar vállalati gyakorlatban: Költséggazdálkodás alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Tóth, Ferenc (1997) A magyar vállalatok versenyképessége az exportpiacokon: Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Pandurics, Anett (1997) Technológia és versenyképesség: Technológia alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Majoros, Pál (1997) A külgazdasági teljesítmény, mint a nemzetközi versenyképesség közvetlen mércéje, illetve a technikai színvonal közvetett jelzője. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Gáspár, Tamás and Kacsirek, László (1997) Az iparágon belüli külkereskedelem-elméleti keretek és a magyar külkereskedelem szerkezetének jellemzői - egy konkrét példa: a gépipar. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Juhász, Péter and Megyik, László and Csányi, Tamás (1997) Információáramlás szerepe a versenyképességben: Az informáltság szerepe a versenyképességben alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Berács, József (1997) A marketing hozzájárulása a vállalati versenyképességhez: Vállalati részfunkciók, marketing-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Ábel, István and Öcsi, Béla (1997) A vállalati hitelpolitika és hitelkapcsolatok főbb jellegzetességeiről: A monetáris politika vállalati versenyképességet meghatározó elemei-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Ábel, István and Polivka, Gábor (1997) A versenyképességet befolyásoló tényezők a bankrendszerben: A bankszektor és a pénzügyi közvetítés jellemzőinek hatása a vállalati versenyképesség tényezőire-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Holló, Margit and Dr. Markó, Imre (1997) Információ piac és információ ellátottság: Az informatikai piac elemzése alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Ábel, István and Halpern, László (1997) A versenyképességet befolyásoló tényezők a monetáris politikában: A monetáris politika vállalati versenyképességet meghatározó elemei-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Czakó, Erzsébet (1997) Versenyképesség iparági esettanulmányok tükrében című alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Kopcsay, László and Totth, Gedeon (1997) A magyar borászat versenyképességét meghatározó tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Andrási, Zoltán (1997) Szakmai szervezetek szerepe a gazdaságban. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Fertő, Imre and Mohácsi, Kálmán (1997) Az élelmiszer-gazdaság versenyképességét meghatározó tényezők: - Agrárszektor - alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Chikán, Attila (1997) Vállalatok és funkciók integrációja: Folyamatjellegű irányítás-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Boda, Zsolt and Pataki, György (1997) Versenyképesség és környezetügy: Versenyképesség és a természeti környezet-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Hermann, Zoltán and Szepesi, Balázs and Tarcali, Géza and Ungvári, Gábor (1997) A települési önkormányzatok hatása a helyi gazdaság versenyképességére: A vállalatok és a helyi önkormányzatok kapcsolata-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Szanyi, Miklós (1997) Stratégiai szövetségek, a vállalati kapcsolati hálók átalakulása és a versenyképesség. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Zsolnai, László (1997) Versenyképesség és etika. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Gelei, Andrea (1997) A logisztikai menedzsment szerepe a vállalati versenyképesség biztosításában. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Zoltayné Paprika, Zita (1997) A stratégiai döntéshozatal módszerei és a versenyképesség: Döntésmódszertan-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Voszka, Éva (1997) A külső befektetés mint a vállalati növekedés sajátos formája: Vállalatcsoportok, befektetési stratégiák-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Demeter, Krisztina (1997) A termelésmenedzsment helyzete és szerepe a versenyképességben ma Magyarországon: Termelés-alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Abdulwahab, Ádám and Pandurics, Anett and Ugrai, Péter (1997) Vállalati és vállalatközi integráció. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bessenyei, István (1997) A gazdaság versenyképessége és az oktatás. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Dr Cseh, József (1997) A textil- és textilruházati ipar helyzete, a versenyképességét meghatározó tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Dr Legeza, Enikő (1997) A gépjármű- és gépjárműalkatrész-gyártás versenyképességét befolyásoló tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Hegedűs, Miklós (1997) A vállalkozói várakozások és magatartások területi differenciálódása, 1997. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Bartók, István (1997) A gazdaságpolitika alprojekt zárótanulmánya. Egyéb. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Dr. Dévai, Katalin and Dr. Petruska, Ildikó (1996) A műanyagalapanyaggyártás és feldolgozás versenyképességét befolyásoló tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Török, Ádám (1996) A versenyképesség-elemzés egyes módszertani kérdései. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Némethné Pál, Katalin and Németh, Imre (1996) A magyar alumíniumipar versenyképességét befolyásoló tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Angelusz, Róbert and Tardos, Róbert (1996) A piacgazdaság társadalmi megítélése. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Szabó, Márton (1996) A magyar tejipar versenyképességét befolyásoló tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Mohácsi, Kálmán (1996) A húságazat versenyképességét meghatározó tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Orbánné dr. Nagy, Mária (1996) A baromfiipar versenyképességét motiváló tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

Mohácsi, Kálmán (1996) A gabonaágazat versenyképességét befolyásoló tényezők. Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest, Magyarország.

A lista elkészültének dátuma: Thu Mar 21 20:34:05 2019 CET.